www.svaboversto.no

IMG_0964

Fredsprisvinneren Andrej Sakharov har fått sin egen del av Muren, med teksten:»Danke.»

Siste blogger

I media

Les mer om de siste aktivitetene våre:

GÅ TIL MEDIA

Dagens sitat

“Charlie Watts has always been the bed that I lie on musically.”

— Keith Richards
Terje Svabø

Terje Svabø

Terje Svabø, partner i SvabøVersto, bruker det meste av sin arbeidstid til å lede konferanser og debatter om et mangfold av temaer. Politikk, næringsliv, kultur, internasjonale spørsmål og finans er blant de områdene han gjerne modererer. Mye tid går også med til medierådgiving- og trening.

Siste blogger