www.svaboversto.no

IMG_0594

Josip Juraj Strossmayer (1815-1905) katolsk biskop, politiker og diplomat. Forkjemper for det kroatiske språket.

Siste blogger

I media

Les mer om de siste aktivitetene våre:

<strong>GÅ TIL MEDIA</strong>

Dagens sitat

«The most ambitious attempt to lay nationalism to rest is the European Union.»

— The Economist
Terje Svabø

Terje Svabø

Terje Svabø, partner i SvabøVersto, bruker det meste av sin arbeidstid til å lede konferanser og debatter om et mangfold av temaer. Politikk, næringsliv, kultur, internasjonale spørsmål og finans er blant de områdene han gjerne modererer. Mye tid går også med til medierådgiving- og trening.

Siste blogger