www.svaboversto.no

Viktig debatt for tom sal og presselosje

Dette er en viktig debatt, men den blir visst mellom meg og statsråden.» Et aldri så lite hjertesukk fra Venstres Trine Skei Grande da hun i Stortinget idag tok opp Oslopolitiets prioriteringer. Hvor i all verden var Oslos folkevalgte?

Det var egentlig en veldig god dag for Oslopolitiet i Stortinget idag. Venstrelederen hadde meldt en interpellasjon til justis- og beredskapsminister Anders Anundsen om de prioriteringene politiet i hovedstaden må foreta. I sin interpellasjon pekte Trine Skei Grande på at terrorberedskapen, vakthold ved ambassader og sikkerhet ved nasjonale arrangementer og demonstrasjoner, er så krevende at nå må både etterforskere og forebyggende politi brukes som vaktmannskap.

Hun mener dette er uheldig og kan innvirke negativt på den meget positive trenden politiet i Oslo forøvrig er inne i, med nedgang i ran og voldsepisoder og en høyere oppklaringsprosent. Justisministeren sa seg enig i «så å si hvert eneste ord» av hva som ble sagt i interpellasjonen og også statsråden «skulle ha ønsket at det var flere både i sal og presselosje.»

For i salen satt, i tillegg til Trine Skei Grande, ingen flere enn Akershusrepresentanten  Hårek Elvenes (h) og i presselosjen kun undertegnede. Mot slutten av replikkvekslingen mellom statsråd og representant, stakk et par representanter til innom og Jan Arild Ellingsen (frp) rakk til og med et kort innlegg.

Nå er det ikke noe særsyn at det er få representater i stortingssalen. De kan alle følge med på hva som skjer via TV-skjermen på sine kontorer, og det er åpenbart at en stortingsrepresentant ikke ville få dagene til å strekke til dersom hun/han skulle tilbringe mye tid i selve salen.

Likevel; det er forunderlig at en interpellasjonsdebatt som gjelder prioriteringene politiet i hovedstaden må foreta, ikke vekker større interesse. Det sitter 19 representanter fra Oslo på Tinget. Ingen av Trines 18 kolleger fant det altså bryet verdt å delta i en debatt om Oslopolitiet. Jeg har ikke spurt og det er helt sikkert flere som har en god grunn til ikke å møte opp, men alle 18?

Undrer meg på om alle fra Tromsbenken hadde latt være å møte dersom det var politiets oppgaver i Tromsø eller Harstad som ble tatt opp? Eller hva med Rogalandsrepresentantene dersom det var Stavanger eller Haugesund som stod på dagsordenen?

Stortingsdebatten dør ut

En annen side ved dagens manglende oppmøte for å delta/lytte til en viktig debatt, er at det dokumenterer at stortingsdebatten som sådan er i ferd med å dø ut. Det er ikke ofte at vi er vitne til de glitrende dueller, eller de nervepirrende oppgjørene hvor både sal og presselosje intenst venter på hva neste taler vil ha av gullkorn eller krasse, endog knusende, replikker.

Stortingsdebatten makter ikke å holde tritt med det pulserende mediesamfunnet hvor hverken politikere eller journalister har tid til å vente med budskap og debatt til saken kommer opp i Stortinget. Så å si alt tas ut på nettet, i radio eller TV, i god tid før presidenten får ført saken opp på Stortingets dagsorden. Den muntlige spørretimen hver onsdag har bare i en viss grad maktet å ta vare på dynamikken i salen.

En debatt om innsatsen til poltiet i hovedstaden hadde fortjent bedre.

Siste blogger

I media

Les mer om de siste aktivitetene våre:

GÅ TIL MEDIA

Dagens sitat

«Ansvar, mot og sårbarhet er tre sider av samme sak. Man kan ikke ta ansvar uten å være modig, og man kan ikke være modig uten å bli sårbar.»

— Anne-Kari Bratten, adm dir arbeidsgiverforeningen Spekter
Terje Svabø

Terje Svabø

Terje Svabø, partner i SvabøVersto, bruker det meste av sin arbeidstid til å lede konferanser og debatter om et mangfold av temaer. Politikk, næringsliv, kultur, internasjonale spørsmål og finans er blant de områdene han gjerne modererer. Mye tid går også med til medierådgiving- og trening.

Siste blogger