www.svaboversto.no

valgkampjury-2015-2-mal_980x674_768x528

Foto: Eivor Eriksen

Legg til en kommentar

Siste blogger

I media

Les mer om de siste aktivitetene våre:

<strong>GÅ TIL MEDIA</strong>

Dagens sitat

«Det ikke er EU som forlater Storbritannia – det er Storbritannia som forlater EU, og det er en forskjell.»

— Jean-Claude Juncker
Terje Svabø

Terje Svabø

Terje Svabø, partner i SvabøVersto, bruker det meste av sin arbeidstid til å lede konferanser og debatter om et mangfold av temaer. Politikk, næringsliv, kultur, internasjonale spørsmål og finans er blant de områdene han gjerne modererer. Mye tid går også med til medierådgiving- og trening.

Siste blogger