www.svaboversto.no
Foto: Eivor Eriksen

Valgjuryen i arbeid

Da er vi igang igjen. Som ved valget i 2013 har jeg gleden av å lede Kampanjes valgjury. Fram til 14. september skal vi studere, observere, analysere og diskutere partienes innsats i møtet med velgerne  – og kåre en vinner.

Det er ingen tvil  om at juryen ( her foreviget etter sitt første møte) har påtatt seg en meget spennende og interessant oppgave. Det står mye på spill for alle partiene, ikke minst for de blåblå som skal opp til eksamen etter valgseieren i 2013. Men ikke bare for Høyre og Fremskrittspartiet. Hva med Arbeiderpartiet? Dette blir velgernes første mulighet til å felle en – i alle fall foreløpig – dom over Jonas Gahr Støre som ny partileder og hans nye nestledere, som ser ut til å bli Hadja Tajik og Trond Giske.

La oss heller ikke glemme et SV som sliter i en meget bratt motbakke, Venstre og KrF som ikke kan bli enige med seg selv om de er i opposisjon eller i støtteposisjon og et Senterparti full av glød etter landsmøtet i Haugesund sist helg. Å nei, jeg har ikke tenkt å gå forbi Miljøpartiet de grønne, som akkurat i dag ser ut til å bli større enn Fremskrittspartiet i Oslo. Blir MDG større enn SV på landsbasis?

Juryen kommer til å følge landsmøtene ut over våren, vi skal studere virksomheten på sosiale medier, se hvordan partiene driver «gammeldags» valgkamp som husbesøk og følge de i så vel små valgmøter i lokale grendehus som i de store TV-debattene.

Med to fremtredende redaktører på plass i juryen, vil vi også bli bedre i stand til å fange opp valgkampens dynamikk utenfor Oslo-gryta.

Kampanje.com er selvsagt stedet for å følge med i juryens arbeid, men også her på denne hjemmesiden vil arbeidet regelmessig bli  omtalt. Juryen er behørig omtalt hos Kampanje.com.

Jeg vil verdsette tips og kommentarer til hvordan du ser på valgkampen og dermed bidra til at vi i september kårer det partiet som fortjener det til vinner av valgkampen.

Siste blogger

I media

Les mer om de siste aktivitetene våre:

GÅ TIL MEDIA

Dagens sitat

«I pray for the president all the time. So don’t mess with me when it comes to words like that.»

— Nancy Pelosi på spørsmål fra en reporter om hun «hate» Trump.
Terje Svabø

Terje Svabø

Terje Svabø, partner i SvabøVersto, bruker det meste av sin arbeidstid til å lede konferanser og debatter om et mangfold av temaer. Politikk, næringsliv, kultur, internasjonale spørsmål og finans er blant de områdene han gjerne modererer. Mye tid går også med til medierådgiving- og trening.

Siste blogger