www.svaboversto.no

Tre år siden Japans tredobbelte katastrofe

11. mars for tre år siden: Japan rammes av jordskjelv, tsunami og lekkasje fra kjernekraftverk. En kjedereaksjon som rystet hele Asia. I Japan i dag er sårene fra Fukushima langt fra leget. Katastrofen er ikke over!

Det er ikke noen grunn til å undres over at japanske medier i disse dager er preget av Fukushima og tragedien som rammet for tre år  siden. Rapporter og analyser, såvel på fylkesnivå som nasjonale, fastslår at alle påstander om at myndighetene  nå har  kontroll over utviklingen, ikke er korrekte. Det synes å være langt mer korrekt å si at situasjonen er uoversiktlig og farlig.

I de rapporter som er gjengitt i japanske medier de siste dager fra en av de rammede kommuner, går det fram at det er flere som er døde av ettervirkninger og stress- relaterte sykdommer, enn de vel 1 600 som omkom her for tre år siden. Totalt omkom over 18 000 mennesker.Videre fortsetter det å bygge seg opp store mengder med forgiftet vann og myndighetene har ikke kontroll over hva som lekker ut fra kjernekraftverk No. 1 i Fukushima.

136 000 mennesker er fortsatt uten bolig og tiden det tar for de rammede å kjempe seg gjennom et byråkratisk skjemavelde for å få nytt husvære, er åtte måneder. Regjeringen i Tokyo utsettes for massiv kritikk og beskyldes for å være mer opptatt av å pudre Tokyo foran OL i 2020, enn å hjelpe ofrene for 11. mars 2011.

Fukushima er den verste kjernekraftulykken internasjonalt siden Tsjernobyl i 1986 og  det er åpenbart at det ansvarlige selskap, Tokyo Electric Power Co, ikke alene er i stand til å treffe de tiltak som er nødvendig for at lokalsamfunnet skal vende tilbake til et normalt liv.  Til det har det vært gjort for mange feil de siste tre år og det hjelper lite for dem som er rammet at selskapets ledelse offentlig har beklaget sin utilstrekkelighet. De kommende 12 måneder anses å være kritiske, da helsepersonell er veldig bekymret over senskader befolkningen pådrar seg.

I løpet av dette året må det skje betydelige forbedringer, men ekspertene er likevel enige om en sak:
Fukushima vil fortsette å være preget av katastrofen i årtier.

I media

Les mer om de siste aktivitetene våre:

GÅ TIL MEDIA

Dagens sitat

“Britain has become a middling island nation isolated off the coast of Europe, without the heft to matter on its own or to set the agenda in its partnerships.”

— Fareed Zakaria, Wshington Post, tre år etter Brexit
Terje Svabø

Terje Svabø

Terje Svabø, partner i SvabøVersto, bruker det meste av sin arbeidstid til å lede konferanser og debatter om et mangfold av temaer. Politikk, næringsliv, kultur, internasjonale spørsmål og finans er blant de områdene han gjerne modererer. Mye tid går også med til medierådgiving- og trening.