www.svaboversto.no

Tilbake til «normalen?»

Samtidig som frykten for en ny, ukontrollert koronabølge legger sin klamme hånd over visjoner for framtida, diskuteres når vi kan vende tilbake til «normalen.» Det utfordrende er at vi ikke kan fastslå hva som kommer til å bli det normale; om dagliglivet vil vende tilbake til hva det var før koronaen.

I dag melder USA om det høyeste dødstall på over to måneder. En skremmende påminnelse om at koronapandemien lever. For tida pågår det et åpenbart stygt kappløp nasjoner imellom om først å utvikle vaksinen mot koronaen. Vi vet ikke når den vil være tilgjengelig. Ei heller om den blir global, om vaksinen kan tas i bruk av fattig som rik.  Selv om vaksinen måtte komme, er det grunn til å tro at usikkerheten om en ny, annen pandemi fører til at vi i stort og smått forbereder oss på at verden nok en gang kan gå i stå. Eller?

Beredskap

Ett av veldig mange spørsmål som må besvares, er hvordan vi skal forberede oss og langt bedre møte en kommende pandemi hvis, eller kanskje mer trolig, når den kommer. I vår var Finland på grunn av sine dyrekjøpte erfaringer fra Vinterkrigen og Den finske fortsettelseskrigen, bedre forberedt enn mange europeiske land. Behovet for å kjøpe ubrukelige ansiktsmasker fra Kina var ikke akutt.

Beredskap, både av materiell, for ikke å snakke om mat, må tvinge fram en diskusjon om vi i Norge har tatt for lett på sentrale spørsmål. Svarene gir seg vel selv. Det vil være et uforsvarlig sjansespill ikke å sørge for bedre matsikkerhet. Å stole på import kan ikke være bærekraftig når grenser stenges og tilvendt logistikk opphører. Landbruket må styrkes.

Større forskjeller

Dert er ikke overraskende at en pandemi hardest rammer dem som er svakest fra før, så vel nasjonalt som internasjonalt. Et illustrerende utslag omtales i en artikkel i The New York Times 28. juli, hvor det påpekes at vi kan stå foran den første veksten i global fattigdom siden finanskrisen i Asia i 1998. Artikkelen eksemplifisere ved å henvise til migrantarbeidernes situasjon:

«As the coronavirus has destroyed paychecks, migrant workers are sending less money home, meaning it’s near-certain that poverty from South Asia and sub-Saharan Africa to Eastern Europe and Latin America will increase. The World Bank estimates that the remittances are likely to plunge by one-fifth this year — the most severe contraction in history.»

Hva blir de langsiktige konsekvensene?

Siste blogger

I media

Les mer om de siste aktivitetene våre:

GÅ TIL MEDIA

Dagens sitat

«I pray for the president all the time. So don’t mess with me when it comes to words like that.»

— Nancy Pelosi på spørsmål fra en reporter om hun «hate» Trump.
Terje Svabø

Terje Svabø

Terje Svabø, partner i SvabøVersto, bruker det meste av sin arbeidstid til å lede konferanser og debatter om et mangfold av temaer. Politikk, næringsliv, kultur, internasjonale spørsmål og finans er blant de områdene han gjerne modererer. Mye tid går også med til medierådgiving- og trening.

Siste blogger