www.svaboversto.no

Tid for et svekket Europa?

Er det noe Europa ikke trenger nå, så er det en svekkelse av det forpliktende, overnasjonale samarbeidet.

Sist uke var jeg på reise gjennom Serbia, Kroatia, Ungarn, Slovakia og Østerrike. Historisk utgjør disse landene en mosaikk av motsetninger, men også fellesskap og samarbeid. I dag har de mer eller mindre frivillig valgt forskjellige tilknytninger i det europeiske samarbeidet.

Serbia er hverken med i EU eller NATO, men vil gjerne inn i EU. Kroatia, Ungarn og Slovakia er alle tre medlemmer av både EU og NATO, mens Østerrike på grunn av sin mørke krigshistorie ble påtvunget nøytralitet og dermed utelukket som NATO-medlem, men fra 1995 i EU.

Felles har Balkan-landene og Østerrike det at de har sterke partier og bevegelser som ønsker å forlate det overnasjonale samarbeidet. Det er mindre enn to tiår siden Kosovo-krigen ble avsluttet og bare 21 år siden fredsavtalen mellom Kroatia og Serbia ble underskrevet i den lille kroatiske byen Erdut; for øvrig etter forhandlinger ledet av Thorvald Stoltenberg.

Det er grunn til å minne om denne nære forhistorien; også fordi mine samtaler under forrige ukes besøk dessverre bekreftet at motsetningene – for ikke å si hatet – mellom kroater og serbere fortsatt er sterkt. Deprimerende er det at den oppvoksende generasjonen følger i sine foreldres fotspor, eller mer korrekt: Den eldre generasjonen har negativt påvirket sine barn til ikke å forstå, til ikke å velge forsoning.

Dette er selvsagt skildret med bred penn, men det er hevet over tvil at de er mange og sterke som ønsker å la nasjonalismen igjen få overhånd og gamle territoriale krav bli ledesnor for politiske prioriteringer.

Torsdagens folkeavstemming i Storbritannia må også sees i et slikt perspektiv. På Balkan – og ikke minst i Østerrike – ser de nasjonalistiske kreftene fram til at nei-siden skal vinne. For som det ble sagt til meg: Hvis London kan forlate EU, så kan også vi.

En slik oppløsning av det europeiske, overnasjonale samarbeidet, er etter min mening det absolutt siste dagens Europa trenger. Vi skal ikke undervurdere det betydningsfulle arbeidet Europarådet under ledelse av Thorbjørn Jagland utøver, men det kan ikke erstatte det daglige samarbeidet i forpliktende, overnasjonale organer.

Det er mer enn forståelig at sårene på Balkan etter krigene på 1990-tallet ikke er leget. I Norge er minnene etter den andre verdenskrigen fortsatt sterke, så det er ikke til å undres over at sinnet og uroen river og sliter i befolkningen på Balkan.

17 år etter Kosovo-krigens slutt er det et uomtvistelig behov for samhold og felles målsettinger. Et nei i Storbritannia vil styrke helt andre krefter, men et slikt perspektiv kommer selvsagt i bakgrunnen i en heseblesende britisk valgkamp.

DENNE KOMMENTAREN STÅR PÅ TRYKK I DAGENS (18.6.2016) AFTENPOSTEN, side 59

Siste blogger

I media

Les mer om de siste aktivitetene våre:

GÅ TIL MEDIA

Dagens sitat

«Coronaviruset er velfærdsstatens gigantiske comeback, nu med bundløs statskasse.»

— Leder i danske Weekendavisen, 120321
Terje Svabø

Terje Svabø

Terje Svabø, partner i SvabøVersto, bruker det meste av sin arbeidstid til å lede konferanser og debatter om et mangfold av temaer. Politikk, næringsliv, kultur, internasjonale spørsmål og finans er blant de områdene han gjerne modererer. Mye tid går også med til medierådgiving- og trening.

Siste blogger