www.svaboversto.no

Siste blogger

I media

Les mer om de siste aktivitetene våre:

GÅ TIL MEDIA

Dagens sitat

«Trump has turned the American presidency into a reality television show. But the covid-19 pandemic has painfully demonstrated that you cannot solve a national crisis with sound bites and tweets.»

— Fareed Zakaria, Washington Post, 30. juli, 2020
Terje Svabø

Terje Svabø

Terje Svabø, partner i SvabøVersto, bruker det meste av sin arbeidstid til å lede konferanser og debatter om et mangfold av temaer. Politikk, næringsliv, kultur, internasjonale spørsmål og finans er blant de områdene han gjerne modererer. Mye tid går også med til medierådgiving- og trening.

Siste blogger