www.svaboversto.no

59318c38d52e4329b689d79e868da876042796d6eb3b4f6b8fdae0a83909a50d

Foto: Arbeiderpartiet

Siste blogger

I media

Les mer om de siste aktivitetene våre:

<strong>GÅ TIL MEDIA</strong>

Dagens sitat

«The Finnish identity was not built on history, but on landscape and poetry.»

— Matti Klinge
Terje Svabø

Terje Svabø

Terje Svabø, partner i SvabøVersto, bruker det meste av sin arbeidstid til å lede konferanser og debatter om et mangfold av temaer. Politikk, næringsliv, kultur, internasjonale spørsmål og finans er blant de områdene han gjerne modererer. Mye tid går også med til medierådgiving- og trening.

Siste blogger