www.svaboversto.no

Solid og trygg, men lite visjonær

Arbeiderpartiets landsmøte omtales gjerne som landets viktigste politiske verksted, ikke minst fordi mang en reform er født under landsmøtene. Spørsmålet er om delegatene som nå sitter sammen i Folkets Hus vil være mer opptatt av å reparere, enn å skape politikk. Partilederens tale indikerte i alle fall det.

Torsdag var Jonas Gahr Støre oppe til eksamen. Det er ingen tvil om at han bestod. Likevel; hans første tale til partiets øverste organ, etter at han ble valgt til leder for 10 måneder siden, kommer neppe til å bli husket så veldig lenge. Innholdet i talen var trygt og godt, men manglet den visjonære dristigheten som virkelig kunne ha tent forsamlingen.

Men det var ikke nødvendig. Partiet står samlet bak sin nye leder, ønsker han alt godt og er slett ikke interessert  i å stille Støre på de store, interne prøver før lokalvalget i september. Støres tale manifisterte at partiet allerede har ladet våpnene og er fornøyd med den ammunisjonen som er utdelt: Den blåblå regjeringens reformer innen arbeidsliv, helse og varehandel og mindre statlig eierskap. I tillegg  det realistiske håpet om å gjenerobre makten i Oslo, Bergen og Tromsø og beholde den i Trondheim.

Det er besnærende, men som regel fører det helt galt avsted å vurdere en tale på et landsmøte utelukkende etter reaksjonene til delegatene. Selvsagt er det viktig å ta med hvordan talen blir mottatt, men langt viktigere er det hvordan den blir oppfattet ute, blant dem som skal stemme. Og det er ute blant velgerne at kampen står om hvordan virkeligheten oppfattes. Deles Støres oppfatning av at de blåblå i sum er i ferd med å demontere velferdsstaten, eller er vi vitne til justeringer og mindre korreksjoner av felles politikk?

Like greit uten Sp og SV

Meningsmålingene er langt på veg entydige : Regjeringen sliter, Arbeiderpartiet tar så å si all gevinsten. 150 dager før lokalvalget tyder mye på at velgerne kommer til å straffe de blåblå, selv om Høyre som ledende regjeringsparti klarer seg bra. Sammenligner man med tidligere regjeringers oppslutning etter knappe to år i posisjon, kommer ikke Høyre så ille ut. Partiet kan definitvt gjøre et godt valg, mens det ser verre ut for Fremskrittspartiet. Det er ikke noe rop om mer Frp-politikk, ei heller etter politikken til fløypartiet på den andre siden, SV.

SV – og Senterpartiet – ble forøvrig ikke nevnt i partilederens tale. Nå kan det selvsagt begrunnes med at det er kommunevalg til høsten. Samarbeidskonstellasjonene i våre kommuner er så forskjellige at det ikke er mulig å forstå dem etter politikkens lover. Likevel kan vi ta fraværet av en hilsen til de rødgrønne kamerater som et tegn på at Jonas ikke er ferdigtenkt når det gjelder hvilket samarbeid han ser for seg i 2017.

Den norske modellen

Lederens tale var en hyllest til den norske modellen, betydningen av treparts samarbeidet mellom myndigheter, arbeidsgivere og fagbevegelsen. En modell og et samarbeid som, etter Willoch-regjeringens helt nødvendige reformer på 1980-tallet, igjen har befestet sin posisjon innen norsk samfunns- og arbeidsliv. Vi forblir et harmonisk land med små forskjeller og en utbredt politisk konsensus.

Nå mener Jonas denne modellen er truet. Etter ett og et halvt år med en blåblå-regjering ser Arbeiderpartiets leder et klart mønster: Fellesskapet svekkes, vi er i ferd med å få et samfunn hvor «det er krefter som ikke løfter frem et Vi, men et jeg og et jeg og et jeg…..Vi kan bli til Dem og Oss.»

Det er nesten ikke til å tro at Høyre og Frp på så kort tid har klart å få til så mye. Og det attpåtil med en mindretallsregjering! Nå hører jo både under- og overdrivelser til i politikkens hverdag og Jonas skal ha takk for at han i sin tale viste vilje til å dra det politiske ordskiftet i en mer idelogisk retning. En mer overordnet debatt, et ordskifte basert på verdier og mindre på enkeltsaker som skygger over helhetsløsninger, vil mange hilse velkommen.

Partilederen siterte sitt musikalske forbilde, Odd Nordstoga, med verselinjen «At me snart må finne vegen ut av ord» «Det er oppgaven,» sa Jonas.

Ikke dumt sagt det.

I media

Les mer om de siste aktivitetene våre:

GÅ TIL MEDIA

Dagens sitat

“An open heart is an open mind.”

— Dalai Lama
Terje Svabø

Terje Svabø

Terje Svabø, partner i SvabøVersto, bruker det meste av sin arbeidstid til å lede konferanser og debatter om et mangfold av temaer. Politikk, næringsliv, kultur, internasjonale spørsmål og finans er blant de områdene han gjerne modererer. Mye tid går også med til medierådgiving- og trening.