www.svaboversto.no

«Selv britiske Brexit-fans rødmer over Sp.»

For mye selv for britiske Brexit-tilhengere. De rødmer. Over hva? Jo, over Senterpartiets argumenter mot EU og EØS.

Det er det europeiske mediebyrået «Euractiv» som slår til i omtalen av juniorpartneren i den nye norske regjeringen.  Mens vår forrige regjering «labelled the country as a “partner for Europe” and pursued cooperation with the EU and commitment to the European Economic Area (EEA) and Schengen agreements,» står det verre til med Senterpartiet:

«In its statement “No to the EU” published on the Centre Party website on 15 March 2021, the party talks of the 1994 EEA agreement as a “straitjacket” making everyday life difficult and adds that Labour was one of the parties behind the “unfortunate” agreement.

Thus, the EEA agreement should be renegotiated “without the waiver of sovereignty by Norway”. The country should also withdraw from the Schengen agreement and “say no to over-guardianship from the bureaucrats in Brussels”, the Centre Party argues.»

Etter denne omtalen skriver Euractiv, formodentlig lettere lakonisk i tonen, at «some 80% of Norway’s exports go to the EU, and around 60% of imports originate from EU countries.»

Ikke lett for alle på kontinentet å forstå at svaret da er å melde seg ut av alt. men her hjemme vet vi jo at Senterpartiet har underskrevet på at EØS-avtalen ligger fast. Vi skal heller ikke rokke ved NATO-medlemskapet.

Når det gjelder medlemskap i EU har Ap gitt etter for Senterpartiet og det fastslås i Hurdalplattformen at Støres regjering ikke skal søke om medlemskap. På mange måter en forunderlig formulering da forholdene også i Europa endrer seg raskt. En offensiv regjering burde i alle fall ha hatt hendene frie, men med Senterpartiet i regjering er det selvsagt helt umulig. Antar det må smerte EU-tilhenger Støre, men det koster å få makt.

Vår nye utenriksminister, Anniken Huitfeldt, var en markant EU-motstander, men er idag mer uklar om hvor hun står. Hun lever nok godt med at vi skal forbli utenfor det forpliktende europeiske fellesskapet.

Siste blogger

I media

Les mer om de siste aktivitetene våre:

GÅ TIL MEDIA

Dagens sitat

“Charlie Watts has always been the bed that I lie on musically.”

— Keith Richards
Terje Svabø

Terje Svabø

Terje Svabø, partner i SvabøVersto, bruker det meste av sin arbeidstid til å lede konferanser og debatter om et mangfold av temaer. Politikk, næringsliv, kultur, internasjonale spørsmål og finans er blant de områdene han gjerne modererer. Mye tid går også med til medierådgiving- og trening.

Siste blogger