www.svaboversto.no

”Rolling Habana”

Tittelen til denne bloggen er hentet fra avisa til kommunistpartiets komite i Havanna, Cuba, 27. mars.

Førstesiden toppoppslag er i tekst og bilder preget av The Rolling Stones sin gigantiske konsert Langfredag. Redaktørens prioritet blant nyhetstilfanget er en ikke liten revolusjon i seg selv og vitner i klartekst om et land i endring – store endringer. Stones og bandets musikk har vært forbudt i Cuba i 50 år. I påskeuka ble de hyllet av 500 000; deriblant flere offiserer og soldater i uniform!

President Barack Obama hadde akkurat rukket å ta farvel med Cuba om bord i ”Air Force One” før Stones landet med sitt privatfly. En bedre illustrasjon på at vi har vært vitne til historie kan vanskelig tenkes og konsekvensene er av internasjonal karakter. En normalisering av USAs forhold til Cuba, vil åpenbart slå positivt ut på Washingtons til dels anstrengte forhold til flere nasjoner i Sør- og Latin-Amerika.

Som førstereisgutt til Havanna skal jeg være ytterst forsiktig med å ikle med ekspertens beskyttende kappe. Likevel, etter mange år med journalistiske oppdrag i en rekke land, tar jeg sjansen på følgende:

Påskeuka kommer til å få en sentral plass i Cubas historieskriving. Det er nærmest umulig å tenke seg at den prosessen som ble innledet av besøkene til Obama og Stones lar seg reversere. Det var intet i nyhetsbildet, i de samtaler jeg hadde med observatører og den såkalte vanlige kvinne og mann, som indikerer at forbindelser igjen skal brytes og rocken pånytt forbys. Selv ikke en sneversynt og reaksjonær presidentkandidat i USA kan trolig makte det , dersom han skulle bli valgt.

Investorene i kø

Under mitt besøk i Havanna ble jeg fortalt av en amerikansk forretningsmann at bedriftene nå står i kø for å etablere seg, ikke minst gjelder det flyselskapene som ser store muligheter. En guide opplyste at et par bygninger i gamlebyen er leid ut til canadiske interesser som skal åpne hotell og restaurant. Dette bare et par eksempler på endring og la meg i tillegg nevne den oppblomstring av private restauranter – flere av høy standard – åpnet av cubanere, med myndighetenes velsignelse.

Bybildet i Havanna preges av alle minnesmerkene, statuene og plakatene som hyller 1959-revolusjonen. Fidel Castro og Che Guevara står selvsagt sentralt og vi blir også minnet om revolusjonshelten fra slutten av 1800-tallet, Jose Marti, som kjempet for en selvstendig Cuba.

Går det i Cuba som i Kina?

Endringens vind vil ikke føre til at disse epokene i Cubas historie blir glemt – selvsagt ikke. Det er her naturlig å trekke en parallell til Kina: Landet har åpnet seg, velstanden har for betydelige deler av befolkningen sterkt forbedret seg, men den politiske undertrykkelsen er like sterk, ja kanskje sterkere nå enn på mange år.

Et presidentbesøk og en fenomenal rockekonsert er derfor ikke noen garanti for at menneskerettighetenes kår forbedres. Det er det viktig ikke å glemme når vi gleder oss over hva som skjedde i den historiske påskeuka.

 

 

Siste blogger

I media

Les mer om de siste aktivitetene våre:

GÅ TIL MEDIA

Dagens sitat

We’re the only band to make it this far, and if we trip and fall, you’ll know that’s how far it can be taken.»

— Keith Richards
Terje Svabø

Terje Svabø

Terje Svabø, partner i SvabøVersto, bruker det meste av sin arbeidstid til å lede konferanser og debatter om et mangfold av temaer. Politikk, næringsliv, kultur, internasjonale spørsmål og finans er blant de områdene han gjerne modererer. Mye tid går også med til medierådgiving- og trening.

Siste blogger