www.svaboversto.no

En reform ute av kontroll – og hva med Ap?

Finnmarks folkevalgte nekter å bøye seg for vedtak i Stortinget. Møter med den ansvarlige statsråden boikottes. Opprørerne får støtte fra Arbeiderpartiets leder. Er det virkelig gjennomtenkt politikk av Jonas Gahr Støre?

Konsekvensen er at Regjeringen er sjakkmatt og innfører noe så høyst uvanlig som en pause i gjennomføringen av ikke ett, men to stortingsvedtak.

Debatt i Arendal

Under Arendalsuka ledet jeg en debatt om regionreformen og det ble en frisk konfrontasjon. Statsråd Monica Mæland gjorde en god figur, men det slo meg etter ordskiftet at hun kjemper en tapt sak.
Etter innledningen av utvalgsleder Terje Hagen, redegjorde KS-leder Gunn Marit Helgesen og fylkesrådmannen i Østfold, Anne Skau, begge saklig og innsiktsfullt om reformen, mens fylkesordfører Tore O. Sandvik I Trøndelag (a) argumenterte prinsipielt godt for behovet for en regionreform.

Likevel, duellene mellom Monica Mæland og SVs Karin Andersen, leder av kommunal- og forvaltningskomiteen og deretter fylkesvaraordfører i Finnmark, Tarjei Jensen Bech (a), fortalte klart at motstanden mot regioninndelingen er betydelig og voksende. Det hjalp statsråden lite at Gina Lund, sjef i Kompetanse Norge og Petter Snare, direktør i Kode, Kunstmuseene i Bergen, grundig påpekte hvorfor de ikke bør flyttes fra statsbudsjettet til regionale budsjetter. https://www.svaboversto.no/i-media/

Resultat av en hestehandel

Regionreformen er vel i bunn og grunn en hestehandel. Fra norsk politisk historie har vi lært at hvis den skal lykkes, er det en fordel å ha med Senterpartiet. Troppene til Trygve Slagsvold Vedum har ikke hatt noen interesse av det og innkasserer politiske poeng etter hvert som arbeidet med reformen forvitrer.

Mye er sagt og skrevet om Regjeringens arbeid med reformen, men den kommer trolig til å gå inn i historien som et glitrende eksempel på avstanden mellom skrivebordsteorier i hovedstaden og lokalt, politisk engasjement. Dette skyldes neppe vond vilje, men mer at de to største regjeringspartiene ikke ønsker tre forvaltningsnivåer og måtte kompromisse seg gjennom arbeidet med kommunereformen.
Vi har fått en reform hvor den geografiske inndelingen er til tider logisk sett vanskelig å forsvare og hvor innholdet i arbeidsoppgavene til regionene er uklare. Finnmark startet opprøret og nå følger det ene fylket etter det andre. Statsråden har trykket på pauseknappen, hele prosessen er ute av kontroll.

Hva er skjedd med Arbeiderpartiet?

Selvsagt er det bedre å se på innholdet i en reform på nytt dersom det viser seg at den har betydelige svakheter, enn å la det skure å gå. Imidlertid er det viktig i den støyen som nå råder, ikke å se bort fra de prinsipielle og konstitusjonelle sidene ved denne saken.
Stortinget er landets øverste lovgivende forsamling. Vårt demokrati forutsetter respekt for Stortingets vedtak. Som borgere retter vi oss etter de vedtak som fattes. Er vi imot, så markerer vi det ved neste valg og hvis mange nok, blir vedtak gjort om.

Stortingsvedtak endres ikke gjennom lokale folkeavstemminger. Et flertall i et fylke, kan og må ikke kunne sette til side beslutninger tatt i nasjonalforsamlingen. Lokale politikere som nekter å delta i prosesser som er en konsekvens av et stortingsvedtak, som ikke vil møte den ansvarlige statsråden for å drøfte hvordan best gjennomføre vedtaket, bør bli fortalt at slik skal vi ikke ha det i Norge.
Dette burde være opplagt kunnskap for Arbeiderpartiets ledere. Jeg begynte å stusse da tidligere nestleder Helga Pedersen stilte seg i spissen for at Finmark skulle snu ryggen til og nekte å delta i det videre arbeidet.
Verre ble det da partileder Jonas Gahr Støre sluttet seg til boikotten. Har han tenkt gjennom konsekvensene? Vårt demokratiske system innebærer blant annet at Støre kan bli landets neste statsminister.
Vil han da ha som rettesnor at en folkeavstemming i et fylke skal gi legitimitet til å boikotte møter med en ansvarlig statsråd?

Debatten jeg ledet under Arendalsuka hadde tittelen: De nye regionene – kraftsentre eller bare bråk?
Foreløpig er vel svaret neppe kraftsentre.

 

Siste blogger

I media

Les mer om de siste aktivitetene våre:

GÅ TIL MEDIA

Dagens sitat

«Sorg. Frykt. Trass.»

— Advokat Wilson Leung om stemningen blant demokratiforkjemperne i Hongkong 4.juni 2020., Aftenposten
Terje Svabø

Terje Svabø

Terje Svabø, partner i SvabøVersto, bruker det meste av sin arbeidstid til å lede konferanser og debatter om et mangfold av temaer. Politikk, næringsliv, kultur, internasjonale spørsmål og finans er blant de områdene han gjerne modererer. Mye tid går også med til medierådgiving- og trening.

Siste blogger