www.svaboversto.no

Vi er SvabøVersto

Astrid Versto og Terje Svabø: – I staden for å trappe heilt ned som pensjonistar, byrjar vi på noko nytt. Sidan  2008 har vi vore mykje på farten, og budd i Wien, Zagreb, Helsingfors og Berlin. No både roar vi...

Har anstendige Høyrefolk fått nok?

Først var det stortingsrepresentant Erlend Wiborg. Han kalte hedersmannen Kåre Willoch jødehater. Dagen etter tildelte Per Sandberg  Kristelig Folkeparti delansvar for barbareres drap og voldtekter. Er grensen for hva...

Parallelle samfunn skremmer Europa

Terrorismen og ekstremismen har igjen slått rot i Europa. Ufordragelige bevegelser sprer frykt. I storbyene har naive politikere latt parallelle samfunn vokse fram.  Etter Paris og København mangler det ikke på...

Siste blogger