www.svaboversto.no

1654190_10152269298563287_1894906136_n

Legg til en kommentar

I media

Les mer om de siste aktivitetene våre:

GÅ TIL MEDIA

Dagens sitat

«If Richard Nixon had had Fox News, then Watergate would not have been «Watergate.»

— Jonathan Freedland i Guardian
Terje Svabø

Terje Svabø

Terje Svabø, partner i SvabøVersto, bruker det meste av sin arbeidstid til å lede konferanser og debatter om et mangfold av temaer. Politikk, næringsliv, kultur, internasjonale spørsmål og finans er blant de områdene han gjerne modererer. Mye tid går også med til medierådgiving- og trening.