www.svaboversto.no

IMG_1775

Salige Karl Marx er det også blitt plass til – med plastpose!

Siste blogger

I media

Les mer om de siste aktivitetene våre:

GÅ TIL MEDIA

Dagens sitat

«America has dealt with the China shock but so far it has no answer to the Trump shock. «

— Fareed Zakaria, GPS, 4. august, 2023
Terje Svabø

Terje Svabø

Terje Svabø, partner i SvabøVersto, bruker det meste av sin arbeidstid til å lede konferanser og debatter om et mangfold av temaer. Politikk, næringsliv, kultur, internasjonale spørsmål og finans er blant de områdene han gjerne modererer. Mye tid går også med til medierådgiving- og trening.

Siste blogger