www.svaboversto.no

Migrasjon: Velger Erna Frp eller KrF?

KrF rekker knapt å sette seg ned ved forhandlingsbordet før statsminister Erna Solberg må ta standpunkt i et viktig verdispørsmål: Ja eller nei til FNs globale migrasjonsplattform.

Migrasjon, innvandring og integrasjon er nøkkelord som forteller om en politisk, prinsipiell og verdimessig konflikt mellom Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti. Formodentlig er ”konflikt” alt for mildt for å beskrive den avgrunnen som eksisterer mellom de to partiene, som nå skal bli regjeringspartnere.

258 millioner migranter

Det er høyst sannsynlig en ren tilfeldighet, men bare timer etter at KrFs landsmøte sa ja til å forhandle om å gå inn i regjering med  Fremskrittspartiet, ble det på Regjeringens hjemmeside lagt ut en omfattende orientering om ”Den globale migrasjonsplattformen.” Her heter det:

”FNs migrasjonsplattform danner et rammeverk for videre utvikling av migrasjonshåndtering på alle nivåer. Den samler prinsipper, rettigheter og forpliktelser som følger av eksisterende folkerett, blant annet menneskerettighetene.  Dette er det første globale mellomstatlige dokumentet som er ment å gi en felles tilnærming til alle sider ved internasjonal migrasjon. Dokumentet er ikke juridisk bindende. ”  Videre fastslås det:

”FNs migrasjonsplattform er ikke en internasjonal traktat, konvensjon eller avtale som overstyrer norsk lovgivning. Den krever ikke amnesti for ulovlige innvandrere. Innvandring skal skje i henhold til nasjonal lovgivning og forblir et nasjonalt ansvar.”

I orienteringen på hjemmesiden legges det betydelig vekt på at den globale plattformen skal være et internasjonalt verktøy, et rammeverk for å samordne tiltak for å håndtere ca 258 millioner migranter i verden i dag. Etter planen skal avtalen vedtas ”ved akklamasjon” i Marrakech i Marokko 10. og 11. desember.

Kanskje sammenfallende tidspunkt med at Frp og KrF samles rundt Kongens bord.

Fremskrittspartiet sier nei!

Det har vakt lite oppmerksomhet her til lands at Frp har sagt nei til plattformen. Det vedtok partiets landsstyre for to uker siden. Enhver som har litt kjennskap til Kristelig Folkeparti, vet at dette er en pakt som passer som hånd i hanske for partiet.  Migrasjonsplattformen har alt i seg av raushet, internasjonal solidaritet og omtanke for verdens fattigste og mest utsatte.

For og imot FNs utkast til plattform, illustrerer særs godt den prinsipielle avstanden mellom Frp og KrF i dette verdispørsmålet.

”Mer enn nok internasjonale avtaler”

Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsperson, Jon Helgheim, sier i et intervju med Nettavisen at avtalen etter partiets syn vil innebære en liberalisering av innvadringspolitikken på en lang rekke området.  Han legger til:

”Vi har mer enn nok internasjonale avtaler og konvensjoner som allerede gjør asyl- og innvandringspolitikken vanskelig å håndtere. Det siste vi trenger er ytterligere avtaler som skal utforme flere rettigheter og ordninger for innvandrere som søker seg til Norge. Jeg er glad for at vi har fått kontroll med asylinnvandringen til Norge, men vi er langt unna å ha kontroll på den ikke-vestlige innvandringen.”

Nei fra Østerrike og Ungarn

Plattformen er nå til behandling i alle europeiske land. Så langt er det to land som sier tvert nei: Østerrike og Ungarn. Signaler fra Warszawa, Bratislava  og Praha tyder på at også disse tre landene vil si nei. Det til tross for at plattformen ikke er juridisk bindende og fastslår at nasjonene fortsatt vil ha sin fulle rett til å bestemme sin egen migrasjonspolitikk.

De fire såkalte Visegradlandene, Polen, Tsjekkia, Slovakia og Ungarn har en rekke ganger vært i konflikt med EU på grunn av  restriktiv innvandringspolitikk. Deres motstand kommer derfor ikke overraskende.

Ei heller er det grunn til å bli forundret over at den østerrikske regjeringen sier nei. Statsministeren, Sebastian Kurz fra det konservative partiet, har flyttet det politiske landskapet ubehagelig langt til høyre; i fellesskap med det sterkt nasjonalistiske og rasistiske Frihetspartiet til Heinz-Christian Strache.

Fortvilet president

Østerrikes president, Alexander Van der Bellen, som tidligere var leder for De grønne, uttalte etter Wiens nei bekymringen over  Østerrikes internasjonale anseelse: ” Jeg håper nå regjeringen gjør sitt ytterste for å avverge tap av vårt omdømme.”

På den norske regjeringens hjemmeside står det følgende som svar på om Norge har sluttet seg til FN-pakten: ”Regjeringen har ikke tatt endelig stilling til spørsmål om norsk tilslutning.”

Det skal bli meget interessant å se hvilken konklusjon Regjeringen kommer til. Ikke minst for Kristelig Folkeparti.

 

Siste blogger

I media

Les mer om de siste aktivitetene våre:

GÅ TIL MEDIA

Dagens sitat

«Would you shut up, man»

— Joe Biden til D. Trump, presidentdebatt 30.09.2020
Terje Svabø

Terje Svabø

Terje Svabø, partner i SvabøVersto, bruker det meste av sin arbeidstid til å lede konferanser og debatter om et mangfold av temaer. Politikk, næringsliv, kultur, internasjonale spørsmål og finans er blant de områdene han gjerne modererer. Mye tid går også med til medierådgiving- og trening.

Siste blogger