www.svaboversto.no

Mer rakrygget med mistillit?

Et flertall på Stortinget ønsker ikke Anders Anundsen som justisminister. Likevel kan han bli sittende. Venstre og KrF unnlater å  støtte forslaget om mistillit og vil i stedet uttrykke særs sterk kritikk. Er virkelig Anundsen selv, partileder Siv Jensen og statsminister Erna Solberg tjent med en så til grader ydmyket statsråd?

Anders Anundsen var regnet som et sikkert kort i regjeringen. Han hadde vunnet tverrpolitisk respekt gjennom sitt solide og seriøse arbeid som leder av Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Var det en Siv Jensen kunne stole på av sine Frp-statsråder, så var det i alle fall Anundsen; mente så å si et samlet kommentatorkorps. Men det har gått galt,veldig galt.

Sist uke må ha vært spesielt ille da Lagmannsretten tok statsråden i skole og kritiserte hans instruksjon om å flytte Krekar til Kyrksæterøra. En rettsinstans i Norge setter justisministeren på plass. Knapt dagligdags foreteelse i kongeriket. Lagmannsrettens pekefinger kom i en uke hvor partiene på Stortinget arbeidet med å ta stilling til SVs mistillitsforslag til statsråden på grunn av hans håndtering av asylbarn.

Ultimatum

Det er grunn til å tro at Venstre vil slutte seg til hva KrF allerede har bestemt: Anundsen skal få fortsette, men må finne seg i å bli sterkt kritisert. KrFs leder har allerede gått ut og gjort det klart at han bare beskytter statsråden dersom han gjør hva KrF vil når det gjelder å få ny behandling av asylbarn-saker. Ultimatum!

Knut Arild Hareides uttalelser oser av mistillit mot statsråden, men han vegrer seg mot å ta den mistilliten helt ut. Hvorfor? Er vi her vite til en politisk rak rygg? Svaret er vel så enkelt at Hareide og KrF idag ikke ser seg tjent med regjeringskrise og derfor hamrer løs på Anundsen og forventer at han skal ta slag på slag.

Her har Hardeide selvsagt lite å frykte. Dersom Anundsen kommer til at han ikke gidder å bli hamret mer på, har han bare ett valg; og Hareide får det som han vil.

Ingen varig konstruksjon

Striden om Anundsen bør imidlertid sees i et større perspektiv. Det er ikke så mange dager siden Erna Solberg samlet de fire partiene til nye samtaler i Nydalen. Poenget var å rydde opp i alt rusket i maskineriet i det borgerlige samarbeidet. Hvor vellykket det møtet var kan man virkelig spørre om når Hardeide nå stiller ultimatum. Det er et noe forunderlig samarbeid hvor ultimatum er et verktøy!

Stortingsvalget ga de fire borgerlige partiene flertall.Det ble ikke et flertall for en blåblå-regjering. Likevel var det overraskende få verdikonservative som reagerte da Høyre valgte ikke å samarbeide med sentrum i regjering, men i stedet valgte Fremskrittspartiet med sin turbulente, 40-årige populistiske historie. Vi fikk for første gang en regjering med deltagelse fra den politiske ytterfløy. Blåblå i regjering skulle styre med gulgrønn støtte i Stortinget.

Fundamentet for dette samarbeidet var at alle fire partier så det som den beste løsningen innen politikkens muligens kunst. Men gjør de det i dag? Er noen av de fire partiene tilfreds med konstruksjonen? Er det vilje og glød i alle fire partier til å drive samarbeidet videre? Sannheten er vel mer den at alle fire idag ikke er fornøyd.

En felles politisk motstander til de fire borgerlige partier i Norge, Olof Palme, uttalte at politikk er å ville. Politikk er imidlertid også vilje til å ville  – og den viljen er det vanskelig å se hos de fire partiene idag.

Slik det fortoner seg nå kommer Anundsen til å bli sittende – hvis han selv finner det bryet verdt. Det flertallet som er imot at han skal fortsette som justisminister, er ute av stand til å samle seg om et flertall for en ny regering. De to støttepartiene, KRF og Venstre, ser seg for tiden mer tjent med å formulere seg slik at Erna og Siv skal være så passelig nervøse for hva de to partiene måtte finne på – uten at taburettene går tapt.

Slikt kan jo politikk også drives.I alle fall inntil videre.

I media

Les mer om de siste aktivitetene våre:

GÅ TIL MEDIA

Dagens sitat

«President Trump, in much of his rhetoric and many of his actions, poses a danger to American democracy.»

— Fareed Zakaria
Terje Svabø

Terje Svabø

Terje Svabø, partner i SvabøVersto, bruker det meste av sin arbeidstid til å lede konferanser og debatter om et mangfold av temaer. Politikk, næringsliv, kultur, internasjonale spørsmål og finans er blant de områdene han gjerne modererer. Mye tid går også med til medierådgiving- og trening.