www.svaboversto.no

LIU XIAOBO 1955 -2017

Fredsprisvinner Liu Xiaobo er død. Han døde i fangenskap, dømt fordi han fredelig arbeidet for demokratiske rettigheter. Hans fengselsstraff ble dødsstraff. Et diktatur kan vise sitt sanne ansikt på flere måter. Det kinesiske kommunistpartiet har valgt sin.

I Kina er det forbudt å betvile og/eller utfordre Kommunistpartiets enerett til å styre landet. Kina er en ettpartistat hvor staten og Partiet går opp i en uhellig enhet. Xi Jinping er ikke bare president, men også partisjef. All makt er samlet på en hånd. Bare det å stille spørsmål ved om dette kan være en korrekt styreform, er forbudt i Kina. Liu Xiaobo gjorde det og betalte med sitt liv.

Kina bærer ansvaret for at Liu døde i fangenskap; ja regimet må påta seg ansvaret for at han ikke fikk tidligere medisinsk behandling. Fredsprisvinnerens dødsfall er tragisk.

Liu Xiaobo er den andre fredsprisvinneren som dør i fangenskap uten å ha mottatt prisen. Den første var fredsaktivisten Carl von Ossietzky. Hitler nektet ham å reise til Oslo for å bli hedret. Nå har historien gjentatt seg.

 

Siste blogger

I media

Les mer om de siste aktivitetene våre:

GÅ TIL MEDIA

Dagens sitat

President Trump’s position is: «Obama built it. I broke it. You fix it.»

— Thomas L. Friedman i New York Times
Terje Svabø

Terje Svabø

Terje Svabø, partner i SvabøVersto, bruker det meste av sin arbeidstid til å lede konferanser og debatter om et mangfold av temaer. Politikk, næringsliv, kultur, internasjonale spørsmål og finans er blant de områdene han gjerne modererer. Mye tid går også med til medierådgiving- og trening.

Siste blogger