www.svaboversto.no

Siste blogger

I media

Les mer om de siste aktivitetene våre:

GÅ TIL MEDIA

Dagens sitat

«Folk maa eingong um Aaret vera galne og slaa seg lause og snu up ned paa alle Ting. Dette Aalvor og denne Klokskap er ikki til at halda ut heile Aaret ikring.»

— Aasmund Olavsson Vinje (1818 – 1870)
Terje Svabø

Terje Svabø

Terje Svabø, partner i SvabøVersto, bruker det meste av sin arbeidstid til å lede konferanser og debatter om et mangfold av temaer. Politikk, næringsliv, kultur, internasjonale spørsmål og finans er blant de områdene han gjerne modererer. Mye tid går også med til medierådgiving- og trening.

Siste blogger