www.svaboversto.no

I sivet vaker Senterpartiet

Spørsmålet dominerer ikke riksmedia, men i lokale medier er kommunereformen et svært hett tema. Mangt et kommunestyre har fordomsfritt gått inn i diskusjonen om en mulig sammenslåing, men i sivet vaker Senterpartiet.

Moderniseringsminister Jan Tore Sanners store kongstanke om færre kommuner er nå opp til tentamen i kongeriket. Før påske kommer Regjeringen med en ny melding med en nærmere avklaring om hvilke oppgaver kommunene skal ha ansvaret for. Samtidig fortsetter ordskiftet i kommune-Norge og inntrykket så langt er at hele reformen er møtt med skuldertrekk: De lokale folkevalgte er i tvil om hvor mye som er å vinne på en sammenslåing.

Sanner har påtatt seg en formidabel oppgave, men er sikkert ganske fornøyd med at hans initiativ så langt ikke har møtt noen markant motstand. Kommune etter kommune har besluttet å gå inn i prosessen for å få grunnlaget for en skikkelig vurdering av spørsmålet, men dette har skjedd uten den helt store begeistringen. Så langt er det to Høyre-ordførere og en fra Senterpartiet (!) som leder an gjennom  vedtaket om slå sammen Sandefjord, Andebu og Stokke. Fjær i hatten for Sanner og lite trivelig for Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum. Det passer ikke særlig bra at en ordfører fra Senterpartiet leder an i denne «sentraliseringen.»

Senterpartiet bør glemme byene

Likevel, man behøver ikke å følge så alt for godt med i landets rike flora av lokale medier for å få med seg at Senterpartiet er gått i angrepsstilling. Partiet pusser nå våpnene blanke og gleder seg til strid. Ser fram til en debatt hvor sentrum mot utkant, stor mot liten, demokrati mot sentralisering, folkemakt mot folkeavmakt kommer til å dominere dagsordenen. Vi kan se fram til – eventuelt grue oss – en valgkamp hvor mye av slagene vil finne sted på Senterpartiets premisser.

Det er liten tvil om at i riksmediene vil kampen om makten i Norges ti største byer få betydelig oppmerksomhet. For Sp. er denne kampen totalt uinteressant. Dersom partiets strateger foretar et klokt valg, glemmer partiet byene og konsentrerer seg om distrikt og utkant. Da kan partiet gjøre det stort. I byene har partiet lite å hente uansett og det vil være bortkastet tid for Slagsvold Vedum å dele ut valgmateriell foran valgboden på Karl Johan.

Mulighetene til Sp er ikke blitt mindre etter SV’s landsmøte. Venstresosialistene fremstår mer enn noen gang tidligere som et byparti ute av stand til å ta vare på og få med i fremste rekke noen av de dyktige talspersonene partiet tross alt har ute i distriktene. SVs landsmøte kan ha vært et nytt skritt i retning av å gjøre partiet uinteressant i skyggen av Arbeiderpartiet i byene og svekket i konkurransen med Sp. og Miljøpartiet om de grønne velgerne i distriktene.

Meningsmålingene – og her er det alt for tidlig å trekke noen konklusjon – indikerer at Sp. har fått vind i seilene. Jeg mener en hovedårsak er den debatten som nå tar av om sammenslåing av kommunene. Her har Senterpartiet et meget klart svar til velgerne. Arbeiderpartiet famler, noe som ikke er overraskende da partiet nok er splittet både når det gjelder antall kommuner og fylkeskommunens fremtid.

Verre, for Jan Tore Sanner, er det at Høyre ikke ser ut til å ha noen klar startegi for hvordan partiets lokale representanter skal sikre seg initiativet i ordskiftet. En rekke lokallag i Høyre virker usikre på hvordan de skal innrette seg. Har ikke Høyres ledelse forankret prosessen lokalt?

Siste blogger

I media

Les mer om de siste aktivitetene våre:

GÅ TIL MEDIA

Dagens sitat

«One estimate suggests as many as 205 million Chinese workers (more than a quarter of the country’s labor force) may be out of their jobs.»

— Adam J. Tooze, British historian, Professor at Columbia University. (April 2020 in Foreign Policy)
Terje Svabø

Terje Svabø

Terje Svabø, partner i SvabøVersto, bruker det meste av sin arbeidstid til å lede konferanser og debatter om et mangfold av temaer. Politikk, næringsliv, kultur, internasjonale spørsmål og finans er blant de områdene han gjerne modererer. Mye tid går også med til medierådgiving- og trening.

Siste blogger