www.svaboversto.no
kampanjes-valgkampjury-2019
Juryleder Terje Svabø (helt til venstre) skal lede arbeidet med å finne det partiet som gjennomfører den beste valgkampen i 2019. Her sammen med fra venstre Therese Manus, Morten Pettersen, Knut Kristian Hauger, Jannikke Hannevik og Berit Aalborg. Foto: Eivor Eriksen.

kampanjes-valgkampjury-2019

I media

Les mer om de siste aktivitetene våre:

GÅ TIL MEDIA

Dagens sitat

«Det ska dæm ha, Real Madrid, dæm prøvd!»

— Nils Arne Eggen
Astrid Versto

Astrid Versto

Astrid Versto, partnar i SvabøVersto, leiar konferansar og debattar om ei rekke samfunnsspørsmål.
Ho er spesielt opptatt av norsk og internasjonal politikk, næringsliv, kultur, språk og litteratur. I tillegg arbeider ho med medierådgjeving- og trening.