www.svaboversto.no

Hoppsjel

Da er boka i trykken! I mer enn ett år har vi jobbet med manuset og snakket med over 80 kilder. Noen få anonyme, men det store flertallet har velvillig delt med oss sin stolthet over å være en del av det pulserende hoppmiljøet.

Boka er en biografi om Clas Brede Bråthen, landets fremste hoppentusiast, men også om så mye mer.

Du møter Ildsjelene som bruker fritida si på å legge til rette for at barn og ungdom skal trives i bakkene.  I boka får du også et innblikk i den rivende utviklinga sporten er inne i, om det faktum at hopp er blitt vitenskap. Likestillingskampen, frontet av Maren Lundby og Clas Brede, vies bred plass. Du får også hilse på utøverne, landslagsledelsen, støtteapparatet og samarbeidspartnerne som sporten er helt avhengig av.

Den bitre konflikten som prega Hopp i fjor belyses detaljert og med nye opplysninger om hva som skjedde i Skiforbundets lokaler på Ullevaal. Tidligere skipresident Erik Røstes og avtroppende generalsekretær Ingvild Bretten Bergs strategi feilet. De ville bli kvitt Clas Brede og fikk skistyret og hoppkomiteen med seg på et karakterdrap av Clas Brede. Grasrota og hoppledelsen svarte og organiserte seg: Skiforbundets topper ble kastet fra sine posisjoner.

I boka tegner Clas Brede portrett av de ti hopperne som har betydd/betyr mest for han. Trivelig lesning det.

Mer informasjon: https://www.facebook.com/search/top?q=fanaticus

Forhåndsbestilling: bok.norli.no/hoppsjel 

Siste blogger

I media

Les mer om de siste aktivitetene våre:

GÅ TIL MEDIA

Dagens sitat

«Ansvar, mot og sårbarhet er tre sider av samme sak. Man kan ikke ta ansvar uten å være modig, og man kan ikke være modig uten å bli sårbar.»

— Anne-Kari Bratten, adm dir arbeidsgiverforeningen Spekter
Terje Svabø

Terje Svabø

Terje Svabø, partner i SvabøVersto, bruker det meste av sin arbeidstid til å lede konferanser og debatter om et mangfold av temaer. Politikk, næringsliv, kultur, internasjonale spørsmål og finans er blant de områdene han gjerne modererer. Mye tid går også med til medierådgiving- og trening.

Siste blogger