www.svaboversto.no

VARIOUS

Photo by TERRY O’NEILL/REX USA (90797a)
ROLLING STONES
VARIOUS

Legg til en kommentar

Siste blogger

I media

Les mer om de siste aktivitetene våre:

GÅ TIL MEDIA

Dagens sitat

«You have the air you breathe, there’s a sun up there and a moon at night & there’s the Stones.»

— Keith Richards
Terje Svabø

Terje Svabø

Terje Svabø, partner i SvabøVersto, bruker det meste av sin arbeidstid til å lede konferanser og debatter om et mangfold av temaer. Politikk, næringsliv, kultur, internasjonale spørsmål og finans er blant de områdene han gjerne modererer. Mye tid går også med til medierådgiving- og trening.

Siste blogger