www.svaboversto.no

Legg til en kommentar

I media

Les mer om de siste aktivitetene våre:

GÅ TIL MEDIA

Dagens sitat

«The solution to a badly funded and weak World Health Organization is not to withdraw from it in the hope that it withers away, but rather to fund it better and give it more autonomy so that it could stand up to China — or the United States — if a health emergency requires it. «

— Fareed Zakaria i Washington Post
Terje Svabø

Terje Svabø

Terje Svabø, partner i SvabøVersto, bruker det meste av sin arbeidstid til å lede konferanser og debatter om et mangfold av temaer. Politikk, næringsliv, kultur, internasjonale spørsmål og finans er blant de områdene han gjerne modererer. Mye tid går også med til medierådgiving- og trening.