www.svaboversto.no

Legg til en kommentar

I media

Les mer om de siste aktivitetene våre:

GÅ TIL MEDIA

Dagens sitat

«Berlin is preparing for the possibility that Donald Trump could beat Joe Biden in the next election. That outcome would likely be a disaster for Ukraine, NATO and the looming climate crisis.»

— DER SPIEGEL – april 2023
Terje Svabø

Terje Svabø

Terje Svabø, partner i SvabøVersto, bruker det meste av sin arbeidstid til å lede konferanser og debatter om et mangfold av temaer. Politikk, næringsliv, kultur, internasjonale spørsmål og finans er blant de områdene han gjerne modererer. Mye tid går også med til medierådgiving- og trening.