www.svaboversto.no

I media

Les mer om de siste aktivitetene våre:

GÅ TIL MEDIA

Dagens sitat

«This week, the Chinese Communist Party celebrated its 100th anniversary. Amid all the fanfare, there was no public discussion of the party’s terrible failures, from the Great Leap Forward to the Cultural Revolution. That is a sign of fear and fragility, not strength and confidence.»

— Fareed Zakaria, Washington Post, 1. juli, 2021
Terje Svabø

Terje Svabø

Terje Svabø, partner i SvabøVersto, bruker det meste av sin arbeidstid til å lede konferanser og debatter om et mangfold av temaer. Politikk, næringsliv, kultur, internasjonale spørsmål og finans er blant de områdene han gjerne modererer. Mye tid går også med til medierådgiving- og trening.