www.svaboversto.no

Haiders lange skygge

For 10 år siden kjørte Jörg Haider seg i hjel. Skaperen av Europas mest markante høyrepopulistiske parti ble bare 58 år; men hans ideer sprer seg den dag i dag.

Etter det som skal ha vært en opprivende krangel på en nattklubb, hvor Haider og en nær venn visstnok delte en flaske vodka, kastet den særs kontroversielle politikeren seg inn i sin tjenestebil. Han tråkket på gassen i retning delstaten Kärnten, hvor han dagen derpå skulle feire sin mors 90-års dag. Han kom aldri fram. Noen dager senere ble han hedret med en begravelse en statsmann verdig.

Lederfigur borte

Ved Haiders bortgang mistet ikke bare høyrepopulistene i Østerrike, men i hele Europa, sin politiske lederfigur. Han hadde bygget opp Frihetspartiet (FPÖ) til å bli en maktfaktor, som til og med oppnådde regjeringsmakt for 18 år siden.

Da førte det til kraftige protester fra EU og øvrige demokratiske land og Østerrike ble satt i skammekroken. I fjor fikk partiet igjen regjeringsmakt, i koalisjon med Folkepartiet, Høyres søsterparti.  Det er symptomatisk for utviklingen at de europeiske protestene denne gangen har vært lavmælte. Jörg Haiders tanker og ideer er blitt langt mer allmenne i Europa enn hva de var da han presenterte dem for 20-30 år siden.

Arven lever

Det østerrikske magasinet ”News” har gått gjennom landets politikk da og nå på en rekke områder, blant annet innen utdanning, kontroll og retningslinjer for innvandring/integrering, synet på mediene og justisvesenet. Gjennomgangen manifesterer at det FPÖ og Haider før sto alene om, nå langt på vei er blitt nasjonal politikk.

Det anerkjente magasinet ”Profil” skriver at Haider den dag i dag kaster lange skygger over østerriksk politikk. ”News” fastslår at det er høyrepopulistens arv vi nå er vitne til.

Ikke bare Østerrike

Dessverre er de ytterliggående synspunktene til Haider i dag blitt akseptert politikk – eller sterkt representert –  i flere europeiske land. Rekken er etter hvert blitt meget lang: Sverige, Danmark, Ungarn, Polen, Italia, Serbia, Bosnia i Hercegovina, Slovakia.

Ja, jeg kunne sikkert ha fortsatt. Jörg Haider kaster skygger; 10 år etter sin død.

 

Siste blogger

I media

Les mer om de siste aktivitetene våre:

GÅ TIL MEDIA

Dagens sitat

«Hvis solidariteten med Ukraina svikter, har vi sviktet våre egne idealer.»

— Berlingske, leder 17.06.2023
Terje Svabø

Terje Svabø

Terje Svabø, partner i SvabøVersto, bruker det meste av sin arbeidstid til å lede konferanser og debatter om et mangfold av temaer. Politikk, næringsliv, kultur, internasjonale spørsmål og finans er blant de områdene han gjerne modererer. Mye tid går også med til medierådgiving- og trening.

Siste blogger