www.svaboversto.no
Back of the White House
Foto: Adobe Stock, Trigger Photo

FRP er ubehagelig taust

På sølvfat av Donald Trump har Siv Jensen nå fått muligheten til en gang for alle å markere om det norske Fremskrittspartiet representerer andre verdier enn de fremmedfientlige partiene i Europa og USAs president.

Sterke krefter i Europa har vind i seilene. Det er kreftene som vil oppløse det forpliktende, overnasjonale samarbeidet, stenge grenser, bygge murer og si som Donald Trump: Mitt land først!

Jeg ble uvel da jeg hørte denne mannens innsettingstale. Så primitiv, så nedverdig, så total på mangel på medmenneskelighet, for ikke å snakke om intellektuelt nivå. Fortsettelsen er dessverre bare blitt verre. Vi har fått en leder for den frie verden som er en skam.

Nå stenger han mennesker ut. Etter bare 10 dager som president har han bygget sin første mur; en rasistisk, kulturell og religiøs mur. Den er ikke bygget av sement, men med bruk av pennen, det frie ords kanskje ypperste kjennetegn. Med et pennestrøk har Trump endret det USA i alle fall jeg har beundret i årtier. Fra å være mulighetenes land for alle, skal Trump gjøre til “USA first.”

FrPs gyldne sjanse

Selvsagt har den nye presidentens ugjerninger også konsekvenser for det norske politiske ordskiftet. Det har vel i denne sammenheng ikke den store interesse, men både i foredrag og artikler har jeg gjentatte ganger understreket at vi ikke må sammenligne Fremskrittspartiet med de fremmedfientlige og tildels meget brunsvidde populistiske partiene i Europa. FrP har vært langt mer moderate og demokratiske.

Nå begynner jeg så smått å tvile. Frp er ubehagelig tause. Ikke bare om de udemokratiske kreftene i Europa, men også om Trumps ugjerninger. Hvorfor griper ikke Siv Jensen nå muligheten til en gang for alle å markere at det er en forskjell mellom Frp og de fremmedfientlige i Europa.

Og hvorfor sier ikke Erna noe til Siv?

Siste blogger

I media

Les mer om de siste aktivitetene våre:

GÅ TIL MEDIA

Dagens sitat

«Trump is a man of bad character, who has abused people, institutions and norms, always to help himself.»

— Fareed Zakaria i Washington Post
Terje Svabø

Terje Svabø

Terje Svabø, partner i SvabøVersto, bruker det meste av sin arbeidstid til å lede konferanser og debatter om et mangfold av temaer. Politikk, næringsliv, kultur, internasjonale spørsmål og finans er blant de områdene han gjerne modererer. Mye tid går også med til medierådgiving- og trening.

Siste blogger