www.svaboversto.no

Fornuften seiret i et splittet Østerrike

Østerrike og Europa kan puste lettet ut. Det absolutt viktigste ved seieren til De grønnes tidligere partileder, er at landet ikke får en rå høyrepopulist som ny president.

Med 5o,3 mot 49,7 (!) prosent av stemmene er det klart at Alexander Van der Bellen blir Østerrikes nye president. Den liberale, 72 år gamle professoren slo høyrepopulisten Norbert Hofer på målstreken. Under valgkampen uttalte Van der Bellen:  Jeg har opplevd hvordan Østerrike har gjenreist seg på ruinene av den andre verdenskrigen, ruiner forårsaket av nasjonalismens galskap.

Uttalelsen var i sitt innhold et klart politisk oppgjør med de kreftene i Østerrike og i Europa som nå bygger både fysiske og psykiske murer for å møte utfordringene fra vårt tids flyktningekrise. Van der Bellen slo også fast i valgkampen at han som president vil nekte å ta i ed en statsminister fra Frihetspartiet, partiet til hans motkandidat  Norbert Hofer.

Den nye presidentens utsagn bevitner utvetydig at Østerrike nå er en svært splittet nasjon. Bare  30 000 stemmer skilte de to kandidatene, som fikk over to millioner stemmer hver. Det skal bli særs interessant å følge hvordan Østerrike som nasjon vil håndtere den dype kløften presidentvalget har skapt.

Det er viktig å minne om at i den første valgomgangen falt både den sosialdemokratiske og den konservative kandidaten ut, med bare 11 prosent hver av stemmene. For første gang etter krigen var det klart at presidenten ikke ville komme fra Arbeiderpartiets eller Høyres søsterpartier. Igjen sto altså en tidligere leder av De grønne og en representant for det sterkt nasjonalistiske og fremmedfientlige Frihetspartiet; som i første valgomgang fikk over 35 prosent av stemmene.

Dermed er det på det rene at flertallet av dem som så sine kandidater tape i den første omgangen, valgte å gi sin stemme til Van der Bellen i den andre omgangen. Det er likevel grunn til å påpeke at Hofer gikk fram med 15 prosentpoeng. Halvparten av velgerne ønsket ham.

Valgopplsutningen var på 72 prosent.

Siste blogger

I media

Les mer om de siste aktivitetene våre:

GÅ TIL MEDIA

Dagens sitat

“We haven’t finished yet. It’s still too early to talk about the Stones’ legacy. There’s one thing that we haven’t yet achieved and that’s to really find out how long you can do this. It’s still such a joy to play with this band that you can’t really let go of it.”

— Keith Richards
Terje Svabø

Terje Svabø

Terje Svabø, partner i SvabøVersto, bruker det meste av sin arbeidstid til å lede konferanser og debatter om et mangfold av temaer. Politikk, næringsliv, kultur, internasjonale spørsmål og finans er blant de områdene han gjerne modererer. Mye tid går også med til medierådgiving- og trening.

Siste blogger