www.svaboversto.no
Anne-Kari Bratten og Terje Svabø under opptak av Bratten Betrakter. Foto: Spekter
Anne-Kari Bratten og Terje Svabø under opptak av Bratten Betrakter. Foto: Spekter

Er Rikslønnsnemda hensiktsmessig sammensatt og hvem skal betale sykelønnen?

– Unio har et poeng når det gjelder Rikslønnsnemndas sammensetning, sier Anne-Kari Bratten. Hun er også kritisk til at arbeidsgiver skal betale mer av sykelønna.

«Bratten Betrakter» er en podkast fra Arbeidsgiverforeningen Spekter. Administrerende direktør Anne-Kari Bratten kommenterer dagsaktuelle temaer, i samtale med programleder Terje Svabø.