www.svaboversto.no

En haltende allianse

Så ble de da enige til slutt. Som forventet. Alternativet var jo regjeringskrise, noe som ville ha betydd en tidlig død for Erna Solbergs store politiske prosjekt. Likevel; uroen rundt statsbudsjettet bør ikke overraske når sentrum skal støtte en høyretung mindretallsregjering.

Det var brede smil  i Nydalen i oktober 2013 da de fire partiene forhandlet seg fram til samarbeidsavtalen etter valgseieren i september. Før de fire borgerlige ble enige, ble det heftig spekulert omkring hvilken regjering Norge ville få: Høyre alene, en fireparti-regjering, eller en mindretallsregjering av Høyre og Fremskrittspartiet?Om det siste alternativet påpekte flere kommentatorer at  det ville bli tøffe dager i Stortinget for et slikt mindretall. En mindretallsregjering, hvor Fremskrittspartiet for første gang skulle få plass rundt Kongens bord, måtte innebære vanskelige forhandlinger. Avstanden mellom KrF/Venstre og Frp er i flere kjernesaker så stor at det var lett å se snubletrådene. Venstre hadde i valgkampen til og med presentert seg selv som selve garantisten mot Frp-innflytelse.Men; så kom altså samarbeidsavtalen i havn i Nydalen. Politisk skulle man gå ut fra at de fire partier i alle fall hadde oppfattet følgende:  Ved å akseptere Fremskrittspartiet som regjeringsparti, godtok KrF/Venstre at Siv Jensen selvsagt måtte få sette sitt stempel på norsk politikk. Hvorfor skulle hun ellers ta partiet sitt inn i regjeringskontorene? KrF/Venstre signerte en avtale som ga Frp innflytelse.

Budsjettforhandlingene viser at Venstre/KrF ikke helt innser konsekvensene av sine underskrifter. De opptrer jo på en og samme tid som  rene opposisjonspartier og samarbeidspartnere. Et særs vanskelig dobbeltspor. Her må det ryddes opp, ikke bare i disse to partier, men også i Regjeringen.

Det er fullt forståelig at statsministeren har varslet en evaluering av den budsjettprosessen som nå er tilbakelagt. Det kan jo ikke fortsette slik, heller ikke av Regjeringen: Den la  fram et budsjett som var en rød klut for samarbeidspartnerne. Den presenterte en sosial profil hvor det er åpenbart at selv de mest sentrale statsrådene ikke så reaksjoner det faktisk var relativt enkelt  å forutse. Erna Solberg/Siv Jensen må stramme opp både seg selv og sine nærmeste før budsjettet for 2016 legges fram om knapt ett år.

Budsjettstriden viser at de fikk rett som sa at en mindretallsregjering som lener seg mot høyre, ville få det vanskelig. Nå må  regjeringspartiene og  samarbeidspartiene drøfte hvordan de skal fylle hverdagen på en mer konstruktiv måte enn  de siste ukers møteserier. Samarbeidet tåler neppe en gjentagelse av en slik runde om ett  år.

Og i mellomtiden har Arbeiderpartiet i fred og ro fått jobbe med sitt alternativ. Jonas Gahr Støre har ikke koordinert sitt budsjett med Sp og Venstre. Kanskje like greit?

Siste blogger

I media

Les mer om de siste aktivitetene våre:

GÅ TIL MEDIA

Dagens sitat

«Folk grøssa over slik uvettig snakk, for dei hadde just tenkt det same sjøl.»

— Olav Duun
Terje Svabø

Terje Svabø

Terje Svabø, partner i SvabøVersto, bruker det meste av sin arbeidstid til å lede konferanser og debatter om et mangfold av temaer. Politikk, næringsliv, kultur, internasjonale spørsmål og finans er blant de områdene han gjerne modererer. Mye tid går også med til medierådgiving- og trening.

Siste blogger