www.svaboversto.no

En bevisst glipp for «folk flest?»

Et uhørt klimapolitisk glipp, eller et øyeblikkets partipolitisk taktikkeri? Uansett, for finansminister Siv Jensen pinlig, for partilederen av samme navn mindre problematisk. 

Det er jo nesten ikke til å tro at en finansminister i Norge anno 2015 kan svare «nei» på om hun er overbevist om at klimaendringene er menneskeskapt. Ordvekslingen med Harald Stanghelle var slik på Aftenpostens TV:

«Du er den eneste partilederen her i landet som har aktive og høyrøstede klimaskeptikere i ditt eget parti. Er du selv overbevist om at de klimaendringene som er dokumentert de siste ti årene er menneskeskapte?»

Aftenpostens Harald Stanghelle spør finansminister Siv Jensen, som er ukens gjest i TV-serien «Eilertsen & Stanghelle: 2 mot 1.»

– Nei, svarer Jensen kontant.

– Du er i tvil om det?

– Ja.

– Betyr det at du ikke stiller deg bak FNs klimapanel, for eksempel?

– Jeg stiller meg bak det klimaforliket som Regjeringen er en del av. Vi skal sørge for at vårt næringsliv får gode og konkurransedyktige rammebetingelser. Derfor er det viktig med det EU-samarbeidet vi nå legger opp til i de klimapolitiske spørsmålene, svarer Jensen.

En av de mest erfarne

Det er rett og slett vanskelig å tro at dette var en glipp av Siv Jensen. Alle gjør vi feil, slumser med uttalelser. Det er attpåtil forfriskende med politikere som ikke alltid er strømlinjeformet og totalt forutsigbare. Men; det at en av landest absolutt mest erfarne og dyktige politikere svarer kontant «nei» på Stanghelles spørsmål, er sterk kost.

Var det den populistiske opposisjonspolitikeren som i et kort øyeblikk dager før partiets landsmøte vant over den ansvarlige finansministeren? I så fall kan uttalelsen forstås da kampen for klima og bedre miljø aldri kommer til å bli en vesentlig sak for Fremskrittspartiet. Internt i partiet er det flere som nikker, enn dem som – i likhet med statsråd Tord Lien – rister oppgitt på hodet. Fremskrittspartiet er fylt opp av folk som enten er klimaskeptikere, eller som mer eller mindre gir blaffen i hele problemstillingen.

Så blant «folk flest» – som Frp mener selv å representere – kommer ikke Siv til å bli irettesatt. Men for Norge og statsminister Erna Solberg er det heller pinlig å få oppmerksomhet på denne måten i internasjonale medier. Det er ikke så ofte den norske regjeringen blir omtalt internasjonalt, men Siv klare det.

Frps umulige dobbeltrolle

Det er grunn til å mene at Fremskrittspartiet i regjering ikke har skjemt seg ut. Det var en trøblete start både for landbruks- og barneministeren, men  det har gått seg til. Justisministeren er mer enn skadeskutt, men likevel har Sivs utvalgte i sum klart seg bra, selvsagt også hun selv. Meningsmålingene er imidlertid en konstant utfordring og etterlater et inntrykk av at «folk flest» ikke liker hva de ser.

Et svar på dette fra landsmøtet nå i helgen, kan være igjen å spisse partiprofilen. Gå tilbake til den suksessrike formelen til Carl I. Hagen om å fri til  ca 20 prosent av velgerne som kan være potensielle Frp-velgere og gir blaffen i og/eller irritere de 80 prosent andre.

Denne formelen fungerte mer enn godt nok i opposisjon, men er særs vanskelig å praktisere i opposisjon. Per Sandberg er jo så å si et daglig bevis på dette. Som regjeringsparti kan man ikke på én og samme tid både være for klimaforliket og samtidig betvile at klimaendringene er menneskeskapt.

Det vet  Siv Jensen utmerket godt – nesten alltid.

 

I media

Les mer om de siste aktivitetene våre:

GÅ TIL MEDIA

Dagens sitat

«The Blues. It’s probably the most important thing that America has ever given to the World.»

— Keith Richards
Terje Svabø

Terje Svabø

Terje Svabø, partner i SvabøVersto, bruker det meste av sin arbeidstid til å lede konferanser og debatter om et mangfold av temaer. Politikk, næringsliv, kultur, internasjonale spørsmål og finans er blant de områdene han gjerne modererer. Mye tid går også med til medierådgiving- og trening.