www.svaboversto.no

Da koronastengte Zagreb bråvåknet

Smellet vil ikke bort. Det dundrer fortsatt i hodet selv om det er gått over to døgn siden jordskjelvet 06:24 søndag morgen.

I dag døde dessverre en 15 år gammel jente av skadene hun fikk da familiens leilighet raste sammen. Et 20-talls andre er på sykehus, men ingen av dem skal være i livsfare.

Av langt mindre betydning er det at de materielle skadene i sentrum av Kroatias hovedstad er omfattende: Over 7000 leiligheter er nå ubeboelige og så vel katedralen, som muséer er blant praktbygninger som til dels er ødelagt.

Da vi bråvåknet.

Selv er vi ved godt mot; i full virksomhet etter den ille opplevelsen det var å våkne av et jordskjelv. Vi er også mektig imponert over hvordan innbyggerne og myndighetene takler dobbeltutfordringen: Koronaens utbredelse og oppryddingen etter jordskjelvet.

Disiplinert og effektivt

Til tross for at det søndag og mandag var i alt 74 etterskjelv, tok det ikke mange timene etter skjelvet før soldater inntok bygatene med spade, kost og et støtteapparat av bulldosere, gravemaskiner og kranbiler. Særs effektive og disiplinerte tok de for seg kvartal etter kvartal. Rev først de fasadene som måtte rives, samlet mursteiner og bilvrak før det hele ble fraktet bort. Deretter, spyling av gatene.

Det hele gikk så raskt og var så grundig at vi fikk lyst til å applaudere. Det var åpenbart at myndighetene, både nasjonalt og lokalt, sammen tok tak og hadde satt handlingsorienterte krisestaber.

Effektive og disiplinerte soldater ryddet opp

Enhetlig kamp mot korona

Den koordineringen vi ser i arbeidet med å rydde opp etter skjelvet, preger også kroatenes innsats mot spredning av koronaviruset. I kontrast til blant annet Norge, har det kroatiske parlamentet, etter innstilling fra regjeringen, vedtatt nasjonale retningslinjer. Her er det ikke rom for lokale tilpasninger av restriksjonene.

De restriksjonene som er iverksatt er strengere enn dem som gjaldt under Balkankrigene på 1990-tallet. Det er ikke snakk om å la noen vannhull få være åpne i hovedstaden. Nasjonalforsamlingen vedtok å stenge alle puber, kafeer og restauranter samtidig. En smertelig inngripen i Zagrebs dagligliv, men den er akseptert. Det er ikke tillatt å reise fra en kommune til en annen.

Søndag morgen

Fra søndag morgen skulle også alle trikker og busser stå. Nå sørger jordskjelvet for at det ble gjennomført mer effektivt enn forutsatt.


361 smittet

Hittil er 361 i Kroatia smittet, ingen er døde. Tallene vil nok vokse, men foreløpig lavere enn i mange andre land.

Siste blogger

I media

Les mer om de siste aktivitetene våre:

GÅ TIL MEDIA

Dagens sitat

«President Trump, in much of his rhetoric and many of his actions, poses a danger to American democracy.»

— Fareed Zakaria
Terje Svabø

Terje Svabø

Terje Svabø, partner i SvabøVersto, bruker det meste av sin arbeidstid til å lede konferanser og debatter om et mangfold av temaer. Politikk, næringsliv, kultur, internasjonale spørsmål og finans er blant de områdene han gjerne modererer. Mye tid går også med til medierådgiving- og trening.

Siste blogger