www.svaboversto.no

Kategori - Politikk

En bevisst glipp for «folk flest?»

Et uhørt klimapolitisk glipp, eller et øyeblikkets partipolitisk taktikkeri? Uansett, for finansminister Siv Jensen pinlig, for partilederen av samme navn mindre problematisk.  Det er jo nesten ikke til å tro at en...

En solid dag på jobben

Erna Solberg leverer et solid stykke politisk arbeid under Høyres landsmøte på Gardermoen. Hennes tale til sine tilltsvalgte, vitner om en seriøs og moderat partileder det skal bli vanskelig for Arbeiderpartiet å...

Solid og trygg, men lite visjonær

Arbeiderpartiets landsmøte omtales gjerne som landets viktigste politiske verksted, ikke minst fordi mang en reform er født under landsmøtene. Spørsmålet er om delegatene som nå sitter sammen i Folkets Hus vil være mer...

Bare halvveis av Lundkommisjonen?

Knappe 20 år er gått siden Lundkommisjonen presenterte sin rapport for Stortinget om omfanget av ulovlig overvåking i Norge. Allerede ved fremleggelsen ble det stilt spørsmål ved om Ketil Lund og hans medarbeidere fikk...

Valgjuryen i arbeid

Da er vi igang igjen. Som ved valget i 2013 har jeg gleden av å lede Kampanjes valgjury. Fram til 14. september skal vi studere, observere, analysere og diskutere partienes innsats i møtet med velgerne  – og kåre...

Mer rakrygget med mistillit?

Et flertall på Stortinget ønsker ikke Anders Anundsen som justisminister. Likevel kan han bli sittende. Venstre og KrF unnlater å  støtte forslaget om mistillit og vil i stedet uttrykke særs sterk kritikk. Er virkelig...

I sivet vaker Senterpartiet

Spørsmålet dominerer ikke riksmedia, men i lokale medier er kommunereformen et svært hett tema. Mangt et kommunestyre har fordomsfritt gått inn i diskusjonen om en mulig sammenslåing, men i sivet vaker Senterpartiet...

Hvor er Ernas Schjøtten?

Tirsdag møtes de igjen.  Også denne gangen i Nydalen. Det skal visstnok ikke være et forhandlingsmøte, men etter hva vi forstår nødvendige samtaler etter de siste ukers stridigheter mellom Høyre, FrP, KrF og Venstre...

Har anstendige Høyrefolk fått nok?

Først var det stortingsrepresentant Erlend Wiborg. Han kalte hedersmannen Kåre Willoch jødehater. Dagen etter tildelte Per Sandberg  Kristelig Folkeparti delansvar for barbareres drap og voldtekter. Er grensen for hva...

Politisk kulturkollisjon

Regjeringen sliter. Enkeltsaker forkludrer og enkelte statsråder svikter. Men er utfordringene av mer grunnleggende art? Da de rødgrønne måtte si takk for seg i 2013, var det klart for en ny regjering med en annen...

Siste blogger