www.svaboversto.no

Arbeiderpartiet mot Høyre – glem de andre!

Valgkampen tar av. «Debatten» i NRK torsdag kveld ble et interessant oppgjør mellom frontfigurer fra Høyre og Ap som kjemper om makten i  landets større byer. For de øvrige partiene må TV-sendingen ha fortonet seg som et mareritt. De blir lett uinteressante hvis dette tema får råde fram mot 14.september.

Det er åpenbart at kampen om å styre i landets byer kommer til å bli et sentralt tema i denne valgkampen. Ikke bare fordi flertallet av Norges befolkning bor i de største byene, men også fordi det er forbundet med betydelig politisk prestisje å inneha makten  i en – etter norsk målestokk – storby. I tillegg kommer selvsagt det momentet at lokalvalget er velgernes første mulighet til reelt å si sin mening om Ernas og Sivs blåblå mannskap.

Og det står mye på spill. Det ligger mye i potten. Høyre styrer Tromsø, Bergen, Stavanger, Kristiansand og ikke minst Oslo. Arbeiderpartiet må trøste seg med Trondheim. Skulle dagens meningsmålinger vise seg å bli en realitet i september, kan vi  komme i den situasjon at bildet endres totalt: Arbeiderpartiet kan overta, ikke bare hovedstaden, men i alle fall Tromsø og Bergen. For Regjeringen vil det være et smertelig nederlag og en vanskelig start på den lange innspurten fram mot stortingsvalget i 2017.

Ap/ Høyre mot røkla

Det er imidlertid en annen side ved denne kampen om bymakten som ble godt illustrert i NRK-debatten: Det var utelukkende deltagere fra våre to største partier; Arbeiderpariet og Høyre. Skal ikke her og nå kaste terningkast eller dele ut karakterer, men flere av bypolitikerne har kvaliteter i seg som gjør at valgkampen kan bli mer enn retorikk, ja til og med givende ordskifter.

I Debatten møtte uformelt kledde Høyrepolitikere de mer uniformerte fra Arbeiderpartiet, men slips eller ikke slips, frontene er ikke vanskelig å få øye på. Det eksisterer noen idelogiske skillelinjer, til tross for at de politiske forskjellene i Norge er små og at hverdagen i bystyrene ofte krever kompromisser. Viljen til å fremheve motsetningene er jo helt avgjørende for å skape engasjement og få dialog med velgerne. Det er forøvrig gledelig at begge partiene sier at de i år kommer til å satse betydelig med krefter på det gamle verktøyet husbesøk.  Husbesøk kombinert med sosiale medier – kan bli en artig valgkamp det.

Så selv om vi nok er mange som vil se fram til spennende dueller om makten i byene, tipper jeg det det er i ferd med å spre seg en litt ubehagelig uro i de øvrige partiene. For det er utvilsomt slik at dersom  mye av oppmerksomheten rettes mot de store sentra, vil desto mindre interesse være knyttet til de mindre kommuner og ditto partier. For i en konfrontasjon om byene, vil det være minimalt med plass til de andre partienes synspunkter. I en oppjaget valgkamp vil søkelyset bli rettet mot de to mest sannsynlige ordfører- eller byrådslederkandidatene. Og i alle større byene er er de fra Arbeiderpartiet og Høyre.

Det er en situasjon disse to partiene kommer til å leve veldig godt med.

I media

Les mer om de siste aktivitetene våre:

GÅ TIL MEDIA

Dagens sitat

«If you think you are too small to make a difference, try sleeping with a mosquito.»

— Dalai Lama
Terje Svabø

Terje Svabø

Terje Svabø, partner i SvabøVersto, bruker det meste av sin arbeidstid til å lede konferanser og debatter om et mangfold av temaer. Politikk, næringsliv, kultur, internasjonale spørsmål og finans er blant de områdene han gjerne modererer. Mye tid går også med til medierådgiving- og trening.