www.svaboversto.no

Arbeiderpartiet famler: Glipper verdiene?

Arbeiderpartiets interne debatt om innvandring må bekymre de tillitsvalgte. Bekymre fordi ordbruken avslører at grunnpilaren om internasjonal solidaritet utfordres.

”Streng,” er blitt ordet å bite seg merke i. I følge Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsperson, Masud Gharahkani, holder det ikke lenger for sosialdemokratiet med en ”rettferdig og human” innvandringspolitikk.

”Kan Fremskrittspartiets parlamentariske leder garantere at det ikke blir liberalisering på innvandringsfeltet med Venstre inn i regjering?”

Ikke til å unders at en rekke stortingsrepresentanter fikk hakeslepp , men Gharahkanis spørsmål til Frps parlamentariske leder, Hans Andreas Limi, var nok ikke en glipp, men et resultat av et parti på søken etter politikk mer i tråd med hva det mener grunnplanet vil.

Buskerud-representanten er for øvrig leder av partiets Migrasjonsutvalg, som i løpet av våren skal sende sine forslag til høring i organisasjonen. Neppe helt i tråd med ordinær organisasjonsbehandling at utvalgsleder på mange måter starter arbeidet med konklusjonen: En streng innvadringspolitikk.

Så har jo da også den frittalende stortingsrepresentanten høstet som fortjent: Stavanger ber om ”raushet og humanitet,” Bergen ”human og rettferdig.” Flere lokallag vil sikkert følge etter.

Maktkampen

Det meste har gått fra galt til verre for Ap. etter fjorårets elendige valgresultat, der partiet ikke klarte å gjenerobre makten etter fire år med Fremskrittspartiet i regjering. Nederlaget førte uten tvil til en intern strid hvor utpekningen av syndebukker var godt i gang inntil Trond Giske ble felt av egne overgrep.

Det er imidlertid forunderlig at det fortsatt er flere observatører som mener at jakten på Giske ikke var ledd i en maktkamp i partiet. Dette til tross for at hele ryktestormen mot Giske startet da han brukte sin rett som nestleder til å fjerne Marianne Marthinsen som finanspolitisk talsperson. Vi opplevde det usedvanlige at to rådgivere sa opp sin stilling i protest, akkurat som om en rådgiver skal ha innflytelse over politiske posisjonsvalg.

Tredelt parti

Arbeiderpartiets utfordrende situasjon er for tiden preget av krig på mange fronter. Det er rett og slett vanskelig å få den fulle og heldekkende oversikten over hvem som nå er i allianse med hvem. Og konflikten er mangefassettert:

  • Åpenbar uenighet om innvandringspolitikken
  • Strid Oslo – periferi
  • Partikontoret mot ansatte i Stortingets gruppesekretariat
  • Dyp uenighet om Trond Giskes fremtid
  • Ditto om Hadia Tajik
  • Fortsatt frieri til KrF? Partileder mot partisekretær

Listen kan forlenges, men innholdet over er mer enn nok til å frata gode sosialdemokrater nattesøvnen.

I tillegg kommer at meningsmålingene er elendige. Én hovedårsak til dette kan være at Arbeiderpartiet, ikke minst i innvandringsdebatten, er et tredelt parti: Ledelsen – de tillitsvalgte – de menige medlemmene. Det er de tillitsvalgte som møter på landsmøtet, det er medlemsmassen som bestemmer oppslutningen om partiet.

Mye kan tyde på at blant partiets velgere er det stor forståelse for behovet for en ”streng” innvandringspolitikk, ønske om at det skal legges mer vekt på ”streng,” enn ”human og rettferdig.”

Her ligger Jonas Gahr Støres politiske hovedutfordring i dag. I tillegg til å avklare med partisekretær Kjersti Stenseng om frieriet til KrF er avbrutt eller ei. En avklaring av vesentlig betydning for Arbeiderpartiets veivalg.

 

I media

Les mer om de siste aktivitetene våre:

GÅ TIL MEDIA

Dagens sitat

«He knows the verdict of history is about to come down on him – and bury him.»

— Jenni Russel siterer en (formodentlig tidligere) alliert av Boris Johnson
Terje Svabø

Terje Svabø

Terje Svabø, partner i SvabøVersto, bruker det meste av sin arbeidstid til å lede konferanser og debatter om et mangfold av temaer. Politikk, næringsliv, kultur, internasjonale spørsmål og finans er blant de områdene han gjerne modererer. Mye tid går også med til medierådgiving- og trening.