www.svaboversto.no

regjeringen-solberg-budsjettkonferanse-190319

Foto: Eirin Larsen/SMK

Siste blogger

I media

Les mer om de siste aktivitetene våre:

GÅ TIL MEDIA

Dagens sitat

“Besides, isn’t it confoundedly easy to think you’re a great man if you aren’t burdened with the slightest idea that Rembrandt, Beethoven, Dante or Napoleon ever lived?”

— Stefan Zweig
Terje Svabø

Terje Svabø

Terje Svabø, partner i SvabøVersto, bruker det meste av sin arbeidstid til å lede konferanser og debatter om et mangfold av temaer. Politikk, næringsliv, kultur, internasjonale spørsmål og finans er blant de områdene han gjerne modererer. Mye tid går også med til medierådgiving- og trening.

Siste blogger